Remodelació de la Plaça del 1r Homenatge a la Vellesa (Plaça Nova)


Promotor: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Pressupost: 25.545.030 Pta

Superfície construïda: 1.330,32 m²

Any de construcció: 1998-99

Arquitecte: Xavier Solé

Descripció: Les obres inclouen les obres necessàries per a la urbanització de la plaça amb la pavimentació, la xarxa de reg, l’enllumenat, i el mobiliari urbà, el sanejament, la xarxa d’aigua la jardinera i jocs . La creació de la Plaça Nova es produeix arrel de la creació d’un petit eixampla al voltant d’aquesta nova plaça al final de segle XIX.

Nivell d’intervenció: Product Manager, Projecte i direcció.