Remodelació Piscina descoberta Municipal


Promotor: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Pressupost: 490.000 €

Superfície construïda: 2.914m²

Any de construcció: 2013-14

Constructor: GIGCSA  

Descripció: Compren la construcció d’un nou vas de 25×12, la reconversió de l’existent en vasde 250 m² en vas infantil, l’ajardinament i remodelació de la zona verda amb gespa artificial, l’ampliació de la sala de màquines, la urbanització de la zona de pic-nick, la reordenació zona de bar exterior.

Nivell d’intervenció: Product Manager, Projecte i direcció.