Urbanització de la plaça Montseny i carrer Josep Rovira


Promotor: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Pressupost: 220.295,28 €

Superfície construïda: 2.484 m²

Any de construcció: 2002/03

Arquitecte: Xavier Solé

Descripció: Urbanització de la plaça amb la pavimentació, la xarxa de reg, l’enllumenat, i el mobiliari urbà, el sanejament, la xarxa d’aigua, la jardinera i els jocs infantils. Les obres contemplen la reordenació i urbanització del vials de l’entorn.

Nivell d’intervenció: Product Manager, Projecte, direcció SiS I CQualitat.