Centre Cultural 1a, 2a i 3a Fase MontAgora Biblioteca Municipal


Promotor: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Pressupost: 5.501.476 € (2.405.996+2.460.300+635.180)

Superfície construïda: 4.130 m²

Any de construcció: 2011-2013-2015

Arquitecte: Pere Puig  

Descripció: Edifici que inclou una sala polivalent per a 400 persones, una sala de petit format per a 100 espectadors, una biblioteca i escola de música. Fonamentació pilotatge, murs portants de formigó, coberta convinada d’estructura metal.lica, i formigó i sostres amb llosa i postessat, panell omefa Z. Edifici seleccionat fase final premis WanAwards d’Arquitectura 2015.  

Nivell d’intervenció: Direcció d’execució, Seg i Salut i C Qualitat. 


Acabats Sala Polivalent/Cinemes i Petit Format centre Cultural MontAgora


Promotor: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Pressupost: 645.232 €

Superfície construïda: 4.130 m²

Any de construcció: 2015

Arquitecte: Pere Puig  

Descripció: Fase del centre Cultural que inclou els acabats i instal.laciions de  sala polivalent per a 400 persones, una sala de petit format per a 100 espectadors, i espais annexes per a sales de projecció de cinema. Edifici seleccionat fase final premis WanAwards d’Arquitectura 2015.  

Nivell d’intervenció: Direcció d’execució, Seg i Salut i C Qualitat. 


Reforma per a l’ampliació del CEIP Garcia Lorca dins el Centre Cultural


Promotor: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Pressupost:  365.000 €

Superfície construïda: 447 m²

Any de construcció: 2013-2014

Arquitecte: Pere Puig  

Descripció: Acondicioment d’una part de l’edifici del Centre Cultural com a aules de l’Escola García Lorca. Es redistribueixen cinc aules, dins l’espai destinat en projecte a bibloibus i es connecta l’edifcii amb el pati de l’escola. S’accedirà al distribuïdor d’aquestes aules directament a través de la pista de l’escola. Edifici Seleccionat premis Catalunya Construcció.

Nivell d’intervenció: Direcció d’execució, Seg i Salut i C Qualitat.