Urbanització dels carrers Industria, Avernó, Josep Rovira i tram de Sant Antoni


Promotor: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Pressupost: 696.431 €

Superfície construïda: 4.448m²

Any de construcció: 2012

Constructor: EMCOFA

Descripció: Urbanització d’una area del nucli central de la vila, amb carrers peatonals, de vialitat primaria i secundaria. Renovació integral amb modificacions de circulacions, pavimentació, i instal.lacions, sanejat de les inatal.lacions de telefonia, baixa tensió i enllumenat, per a recuperació de les façanes, amb especial atenció a la supressió de barreres arquitectoniques.

Nivell d’intervenció: Product Manager, Projecte i direcció.