Campus  Motor de l’Anoia Fase I i Fase II


Promotor: Consell Comarcal de l’Anoia

Pressupost: 3.050.137€(1.170.137+1.880.000) 

Superfície construïda: 2,816,80 m²

Any de construcció: 2011-13

Arquitecte: Pere Puig  

Descripció: Edifici del Campus Motor de l’Anoia, centre de formació i serveis d’alt valor afegit del motor. Disposa de espais modulars i polivalents, un entorn urbanitzat de   6.600m2 . La 1a Fase inclou el moviment de terres amb voladura controlada, i fase estructural, estructura prefabricada. 2a Fase geotermia, envolvent, acabats interiors i instal.lacions de l’escola del Motor plantes B i 1a. Edifici seleccionat pels FAD i els premis Catalunya Construcció.

Nivell d’intervenció: Direcció d’execució, Seg i Salut i C Qualitat.