Qui sóc?

Manuel Marin Cruz, arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de Barcelona 1985. Post Grau en gestió Urbanística per la UPC. 

Despatx professional per l’exercici de l‘activitat lliberal des del 1985. Cap Unitat de Obres de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia des del 1990. 

Gestió d’obres i projectes, en l’àmbit públic i privat,  acumulant una amplia i sòlida experiència tant en obra nova, com rehabilitació d’edificis catalogats, equipaments públics i privats, edificació residencial, espais públics i edificacions industrials. 

Què faig?

 • Direcció de l’execució material d’obra i direcció única d’obra
 • Planificació i seguiment temporal i econòmica d’obra
 • Project Management
 • Diagnosi d’edificis catalogats i de patrimoni arquitectònic
 • Redacció d’informes de patologies, i propostes d’intervenció
 • Redacció de projectes de rehabilitació i d’obra nova
 • Redacció i Direcció de projectes d’interiorisme.
 • Redacció d’estudis i plans de seguretat i salut.
 • Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra
 • Programa de control de qualitat i recepció de materials
 • Inspecció tècnic d’edificis – ITE
 • Certificacions energètiques en edificis
 • Redacció del pla de manteniment i ús de l’edifici
Reconeixements i premis

2019
 • Finalista premis FAD Arquitectura pel Centre Cultural de la Plaça Nova a Sant Sadurní d’Anoia.
 • Finalista premis Catalunya Construcció pel Centre Cultural de la Plaça Nova a Sant Sadurní d’Anoia
2016
 • El Centre Cultural Mont-Àgora premiat a la 7a Mostra d’Arquitectura de la Catalunya Central.
 • El Centre Cultural Mont-Àgora i l’edifici del Campus Motor finalistes als premis del World Architecture Festival de Berlín.
 • El Centre Cultural Mont-Àgora obté una menció especial als premis internacionals Architizer A+Awards de Nova York.
 • El Centre Cultural Mont-Àgora finalista als premis internacionals WAN Awards Colour in architecture de Londres.
2015
 • El Centre Cultural Mont-Àgora finalista als premis internacionals WAN Awards Civic Buildings de Londres.
2014
 • L’edifici Campus Motor de Castellolí seleccionat pels Premis FAD 20.